• aboutimg

Hape- ն հիմնադրվել է, որպեսզի օգնի յուրաքանչյուր ծնողի սովորել շփվել իրենց երեխաների հետ: Ավելի շատ երեխաների օգնելու համար պահպանել տաղանդը և վարել առողջ կյանք: Անցած 30 տարիների ընթացքում Hape- ի խաղալիքների ստեղծման և ընտանեկան (իմաստության խաղ) լուծումները ծնողական հրաշք են պատճառում հազարավոր ընտանիքների: